cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty roczne, 2018

2018.06.06
EBI 7/2018 - Raport roczny za 2017 rok

Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Spółki za rok 2017.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu

Pobierz dokument cct_rr_2017_jednostkowy_2018_06_06.pdf (699.96 kB)
Pobierz dokument z1_cct_sprawozdanie_finansowe_2017.pdf (2541.15 kB)
Pobierz dokument z2_cct_sprawozdanie_zarzadu_2017.pdf (1255.99 kB)
Pobierz dokument z3_cct_rewident_sprawozdanie_jednostkowe_2017.pdf (2986.07 kB)