cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty roczne, 2017

2017.05.22
EBI 8/2017 - Raport roczny za 2016 rok

Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Spółki za rok 2016.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Szumlas - Prezes Zarządu

 

Pobierz dokument cct_rr_2016_jednostkowy_2017_05_22.pdf (675.88 kB)
Pobierz dokument z1_cct_sprawozdanie_finansowe_2016.pdf (5125.61 kB)
Pobierz dokument z2_cct_sprawozdanie_zarzadu_2016.pdf (1089.89 kB)
Pobierz dokument z3_cct_rewident_sprawozdanie_jednostkowe_2016.pdf (876.35 kB)