cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty roczne, 2016

2016.06.03
EBI 11/2016 - Raport roczny za 2015 rok

Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2015.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Szumlas – Prezes Zarządu

Pobierz dokument cct_rr_2015_jednostkowy_2016_06_03.pdf (510.49 kB)
Pobierz dokument z1_cct_sprawozdanie_finansowe_2015.pdf (691.4 kB)
Pobierz dokument z2_cct_sprawozdanie_zarzadu_2015.pdf (751.4 kB)
Pobierz dokument z3_cct_rewident_sprawozdanie_jednostkowe_2015.pdf (4479.67 kB)