cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty roczne, 2015

2015.05.25
EBI 10/2015 - Raport roczny za 2014 rok

Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2014.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu

Pobierz dokument cct_rr_2014_jednostkowy_2014_05_25.pdf (491.81 kB)
Pobierz dokument z1_cct_sprawozdanie_finansowe_2014.pdf (622.99 kB)
Pobierz dokument z2_cct_sprawozdanie_zarzadu_2014.pdf (586.14 kB)
Pobierz dokument z3_cct_rewident_sprawozdanie_jednostkowe_2014.pdf (767.78 kB)