cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty roczne, 2014

2014.05.30
EBI 14/2014 - Raport roczny za 2013 rok

Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2013.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu

Pobierz dokument cct_rr_2013_jednostkowy_2014_05_30.pdf (487.48 kB)
Pobierz dokument z1_cct_sprawozdanie_finansowe_2013.pdf (608.25 kB)
Pobierz dokument z2_cct_sprawozdanie_zarzadu_2013.pdf (490.57 kB)
Pobierz dokument z3_cct_rewident_sprawozdanie_jednostkowe_2013.pdf (4803.08 kB)