cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty roczne, 2013

2013.06.06
EBI 26/2013 - Raport roczny za 2012 rok

Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2012.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu

Pobierz dokument cct_rr_2012_jednostkowy_2012_06_06.pdf (432.3 kB)
Pobierz dokument z1_cct_sprawozdanie_finansowe_2012.pdf (5153.5 kB)
Pobierz dokument z2_cct_sprawozdanie_zarzadu_2012.pdf (391.19 kB)
Pobierz dokument z3_cct_rewident_sprawozdanie_jednostkowe_2012.pdf (4679.27 kB)