cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty roczne, 2012

2012.06.22
EBI 18/2012 - Raport roczny za 2011 rok

Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2011.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu

Pobierz dokument cct_rr_2011_jednostkowy_2012_06_22.pdf (268.26 kB)
Pobierz dokument z1_cct_sprawozdanie_finansowe_2011.pdf (382.98 kB)
Pobierz dokument z2_cct_sprawozdanie_zarzadu_2011.pdf (195.71 kB)
Pobierz dokument z3_cct_rewident_sprawozdanie_jednostkowe_2011.pdf (4886.34 kB)
Pobierz dokument Oswiadczenie CCTools w przedmiocie przestrzegania "Dobrych Praktyk Spolek Notowanych na NewConnect" (338.16 kB)