cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty kwartalne, 2018

2018.08.14
EBI 12/2018 - Korekta raportu okresowego za I kwartał 2018 r.

Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany raport okresowy Emitenta za I kwartał 2018 r. 

Korekta raportu za I kwartał 2018 r. wynika z wprowadzonych w późniejszym okresie korekt oraz potrzeby zachowania porównywalności danych w związku z publikacją raportu okresowego za II kwartał br. przewidzianą na dzień dzisiejszy. Zmiany dotyczą głównie pozycji bilansowych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu

Pobierz dokument cct_q1_2018jednostkowy_korekta.pdf (545.71 kB)