cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty kwartalne, 2018

2018.08.14
EBI 13/2018 - Raport okresowy za II kwartał 2018 r.

Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Emitenta za II kwartał 2018 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu

Pobierz dokument cct_q2_2018jednostkowy.pdf (547.85 kB)