cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty kwartalne, 2018

2018.02.14
EBI 2/2018 - Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Emitenta za IV kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu

Pobierz dokument cct_q4_2017jednostkowy.pdf (966.38 kB)