cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty kwartalne, 2017

2017.11.13
EBI 15/2017 - Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Emitenta za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Eliza Bielik - Prokurent

Pobierz dokument cct_q3_2017_jednostkowy_2017_11_13.pdf (816.62 kB)