cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty kwartalne, 2017

2017.05.15
EBI 7/2017 - Raport okresowy za I kwartał 2017 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Emitenta za I kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Szumlas - Prezes Zarządu

Pobierz dokument cct-q1-2017-jednostkowy-2017-05-15.pdf (761.26 kB)