cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty kwartalne, 2016

2016.11.14
EBI 15/2016 - Raport okresowy za III kwartał 2016 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Emitenta za III kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Szumlas – Prezes Zarządu

Pobierz dokument cct_q3_2016_jednostkowy_2016_11_14.pdf (897.41 kB)