cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty kwartalne, 2016

2016.05.13
EBI 8/2016 - Raport okresowy za I kwartał 2016 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Emitenta za I kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Szumlas – Prezes Zarządu

 

Pobierz dokument cct_q1_2016_jednostkowy_2016_05_13.pdf (863.58 kB)