cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty kwartalne, 2016

2016.02.12
EBI 6/2016 - Raport okresowy za IV kwartał 2015 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Emitenta za IV kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Prezes Zarządu

Pobierz dokument cct-q4-2015-jednostkowy-2016-02-12.pdf (830.56 kB)