cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty kwartalne, 2015

2015.08.10
EBI 15/2015 - Raport okresowy za II kwartał 2015 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Emitenta za II kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu   

Pobierz dokument cct_q2_2015_jednostkowy_2015_08_10.pdf (819.12 kB)