cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty kwartalne, 2015

2015.05.11
EBI 9/2015 - Raport okresowy za I kwartał 2015 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Emitenta za I kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu

Pobierz dokument cct_q1_2015_jednostkowy_2015_05_11.pdf (806.71 kB)