cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty kwartalne, 2014

2014.02.14
EBI 2/2014 - Raport okresowy za IV kwartał 2013 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Emitenta za IV kwartał 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu

Pobierz dokument cct_q4_2013_jednostkowy_2014_02_14.pdf (777.65 kB)