cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty kwartalne, 2013

2013.02.14
EBI 7/2013 - Raport okresowy za IV kwartał 2012 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2012 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu

Pobierz dokument cct_q4_2012_jednostkowy_2013_02_14.pdf (353.18 kB)