cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty kwartalne, 2012

2012.11.14
EBI 25/2012 - Raport okresowy za III kwartał 2012 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2012 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu

Pobierz dokument cct_q3_2012_jednostkowy_2012_11_14.pdf (203.23 kB)