cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty kwartalne, 2012

2012.08.21
EBI 21/2012 - Raport kwartalny za II kwartał 2012 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu

Pobierz dokument raport-za-ii-kwartal-2012-call-center-tools-s.a..pdf (241.44 kB)