cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty kwartalne, 2012

2012.05.15
EBI 13/2012 - Raport okresowy za I kwartał 2012 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy jednostkowy za I kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu

Pobierz dokument cct_q1_2012_jednostkowy_2012_05_15.pdf (197.37 kB)