cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty kwartalne, 2011

2011.08.16
EBI 14/2011 - Raport okresowy za II kwartał 2011 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy jednostkowy za II kwartał 2011 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.
 
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik, Prezes Zarządu 

Pobierz dokument cct_q2_2011_jednostkowy_2011_08_16.pdf (328.29 kB)