cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2018

2018.09.07
EBI 19/2018 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki oświadczenie Pani Anny Andrzejewskiej o rezygnacji z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Call Center Tools S.A. ze skutkiem natychmiastowym. Pani Anna Andrzejewska, nie podała powodu rezygnacji ze sprawowanej funkcji.

Zarząd Spółki dziękuje Pani Annie Andrzejewskiej za dotychczasową pracę w charakterze Członka Rady Nadzorczej Call Center Tools S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu