cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2018

2018.09.07
EBI 18/2018 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki oświadczenie Pani Nataszy Klikowicz o rezygnacji z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Call Center Tools S.A. ze skutkiem natychmiastowym. Pani Natasza Klikowicz, nie podała powodu rezygnacji ze sprawowanej funkcji.

Zarząd Spółki dziękuje Pani Nataszy Klikowicz za dotychczasową pracę w charakterze Członka Rady Nadzorczej Call Center Tools S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu