cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2018

2018.09.07
EBI 17/2018 - Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Wojciecha Wiechnika o rezygnacji z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Call Center Tools S.A. ze skutkiem na dzień 11 września 2018 r. Zgodnie z przekazanym pismem, powodem rezygnacji jest ciężka choroba i pogarszający się stan zdrowia uniemożliwiający dalsze sprawowanie pełnionej funkcji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu