cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2018

2018.08.30
EBI 15/2018 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 29 sierpnia 2018 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Piotra Pyskło o rezygnacji z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Call Center Tools S.A. ze skutkiem na dzień 3 września 2018 r. Pan Piotr Pyskło, nie podał powodu rezygnacji ze sprawowanej funkcji.

Zarząd Spółki dziękuje Panu Piotrowi Pyskło za dotychczasową pracę w charakterze Członka Rady Nadzorczej Call Center Tools S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu