cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2018

2018.07.12
EBI 10/2018 - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.07.2018 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał (w załączeniu), które zostały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12.07.2018 r. wraz z informacją dotyczącą oddanych głosów oraz zgłoszonych sprzeciwów do podjętych uchwał. Jednocześnie Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu

Pobierz dokument cct_uchwaly_podjete_przez_zwza_2018-07-12.pdf (528.61 kB)