cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2018

2018.07.12
EBI 11/2018 - Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12 lipca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Szumlasa.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu