cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2018

2018.07.11
EBI 9/2018 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 11 lipca 2018 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Bolesława Gawła o rezygnacji z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Call Center Tools S.A. z dniem 9 lipca 2018 r. Pan Bolesław Gaweł, nie podał powodu rezygnacji ze sprawowanej funkcji.

Zarząd Spółki dziękuje Panu Bolesławowi Gawłowi za dotychczasową pracę w charakterze Członka Rady Nadzorczej Call Center Tools S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu