cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2018

2018.03.03
EBI 3/2018 - Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka") działając na podstawie stosownej uchwały Rady Nadzorczej (raport bieżący EBI 17/2017) informuje o podpisaniu przez Spółkę w dniu 01.03.2018 r. umowy na badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 z Crystal Audit & Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nike 38/11, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3835.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu