cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2018

2018.05.27
EBI 6/2018 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego rocznego za 2017 rok

Zarząd Call Center Tools S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2018 z dnia 17.05.2018 r. oraz raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 02.01.2018 r., informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego rocznego za 2017 rok. Zamiast wskazanego terminu 30.05.2018 r., raport okresowy roczny za 2017 rok zostanie opublikowany w dniu 06.06.2018 r. Przyczyną przesunięcia terminu publikacji jest, dłuższy niż zaplanowany, proces badania sprawozdania finansowego za 2017 r. 

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu