cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2018

2018.01.02
EBI 1/2018 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2018 będą przekazywane w następujących terminach:

14.02.2018 - Raport okresowy kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2017 r.
14.05.2018 - Raport okresowy kwartalny jednostkowy za I kwartał 2018 r.
21.05.2018 - Raport okresowy roczny jednostkowy za 2017 r.
14.08.2018 - Raport okresowy kwartalny jednostkowy za II kwartał 2018 r.
14.11.2018 - Raport okresowy kwartalny jednostkowy za III kwartał 2018 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Wiechnik - Prezes Zarządu