cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2017

2017.12.29
EBI 16/2017 - Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

Spółka Call Center Tools S.A. powzięła informację, iż na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, tj. 29 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza działając na podstawie par. 13 ust. 2 statutu Spółki, powołała w skład zarządu Emitenta Pana Wojciecha Wiechnika, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu. Okres trwania kadencji powołanego Prezesa Zarządu zgodnie z par. 13 ust. 3 statutu Spółki, będzie trwał do końca bieżącej kadencji, tj. do dnia 15 stycznia 2020 roku. Emitent zwraca uwagę, iż osoba ta w przeszłości, wchodziła w skład zarządu Spółki w latach 2010-2011.

Pan Wojciech Wiechnik jest absolwentem Akademii. Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing. Posiada szerokie doświadczenie biznesowe, także związane z branżą finansową oraz telekomunikacyjną. Wieloletni pracownik firm Euler Hermes (2004-2008) oraz American International Group Amplico Life Polska, gdzie zajmował się sprzedażą produktów finansowych, zarządzaniem zespołem sprzedażowym, budowaniem relacji biznesowych z klientami korporacyjnymi. Wcześniej (w latach 2001-2003) współpracował z Telekomunikacją Polską S.A. w Pionie Klientów Biznesowych - również w zakresie sprzedaży i obsługi klientów biznesowych. Były Prezes Zarządu 4BusinessGroup Sp. z o.o. (2007-2010), firmy świadczącej dedykowane usługi dla biznesu i inwestorów zagranicznych oraz prowadzącej działalność call center. W latach 2010-2011 Prezes Zarządu Call Center Tools S.A. Prezes zarządu i GoGroup Sp. o.o. Doradca Zarządu Laura Giudi Sp. z o.o. jednej z czołowych polskich marek odzieżowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Wojciech Wiechnik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Eliza Bielik - Prokurent