cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2017

2017.09.15
EBI 14/2017 - Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Andrzeja Szumlasa o rezygnacji z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Call Center Tools S.A. ze skutkiem natychmiastowym, tj. na dzień 15 września 2017 r. Powód rezygnacji nie został podany.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Eliza Bielik - Prokurent