cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2017

2017.09.13
EBI 13/2017 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 13 września 2017 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Wojciecha Żmijewskiego o rezygnacji z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Call Center Tools S.A. z dniem 15 września 2017 r.

Zarząd Spółki dziękuje Panu Wojciechowi Żmijewskiemu za dotychczasową pracę w charakterze Członka Rady Nadzorczej Call Center Tools S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Szumlas - Prezes Zarządu