cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2017

2017.06.29
EBI 10/2017 - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2017 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał (w załączeniu), które zostały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29.06.2017 r. wraz z informacją dotyczącą oddanych głosów oraz zgłoszonych sprzeciwów do podjętych uchwał. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Szumlas - Prezes Zarządu

 

Pobierz dokument 95269-cct-uchwaly-podjete-przez-zwza-2017-06-29.pdf (368.16 kB)