cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2017

2017.03.20
EBI 5/2017 - Powołanie Członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję

Zarząd Call Center Tools S.A. informuje, iż na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2017 r. Rada Nadzorcza działając na podstawie par. 13 ust. 2 statutu Spółki, powołała w skład zarządu Emitenta Pana Andrzeja Szumlasa na okres kolejnej kadencji powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 16 stycznia br. Okres trwania kadencji powołanego Członka Zarządu zgodnie z par. 13 ust. 3 statutu Spółki wynosi trzy lata i będzie trwał do dnia 15 stycznia 2020 roku.

Pan Andrzej Szumlas jest związany z rynkiem telekomunikacyjnym od przeszło 14 lat. W latach 2002-2004 odpowiadał za utrzymanie klientów z sektora MSP w Polskiej Telefonii Cyfrowej (obecnie T-Mobile), w latach 2005-2010 zarządzał działem telekomunikacji (ponad 16,6 tys. telefonów komórkowych, ponad 1.500 linii stacjonarnych w 250 biurach w kraju), na rzecz Provident Polska S.A. W tym czasie prowadził także wiele nowatorskich i strategicznych dla tej firmy projektów z zakresu telekomunikacji i IT. Opracował i wdrożył z sukcesem pierwszej w Polsce i Europie infolinii zbudowanej w oparciu o GSM. Tworzył i nadzorował wdrożeniem dwóch dużych Call Centers (ponad 400 stanowisk) w oparciu o systemy Altitude i Avaya, oraz Contactis i Alcatel. Po 2005 roku współwłaściciel i współtwórca największego i najprężniej rozwijającego się na południu Polski Call Center, Universal Agent S.A. (obecnie część grupy DataContact). Od 2010 roku związany z Call Center Tools S.A. współtwórca oferty Spółki oraz jeden ze znaczących akcjonariuszy. Pan Andrzej Szumlas posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlowej w Pułtusku kierunku Polityka Bezpieczeństwa Państwa.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Andrzej Szumlas nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Opóźnienie przekazania niniejszej informacji przez Emitenta wynikło z przyczyn losowych. Spółka podjęła kroki aby taka sytuacja nie wydarzyła się w przyszłości.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Szumlas - Prezes Zarządu