cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2017

2017.02.15
EBI 4/2017 - Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka") działając na podstawie stosownej uchwały Rady Nadzorczej (raport bieżący EBI 2/2017) informuje o podpisaniu przez Spółkę w dniu 14.02.2017 r. umowy na badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 z Crystal Audit & Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nike 38/11, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3835.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Szumlas - Prezes Zarządu