cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2017

2017.01.03
EBI 1/2017 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2017 będą przekazywane w następujących terminach:

13.02.2017 - Raport okresowy kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2016 r.
15.05.2017 - Raport okresowy kwartalny jednostkowy za I kwartał 2017 r.
22.05.2017 - Raport okresowy roczny jednostkowy za 2016 r.
14.08.2017 - Raport okresowy kwartalny jednostkowy za II kwartał 2017 r.
13.11.2017 - Raport okresowy kwartalny jednostkowy za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Szumlas - Prezes Zarządu