cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2016

2016.07.08
EBI 13/2016 - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07.07.2016 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał (w załączeniu), które zostały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 07.07.2015 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały zostały podjęte jednomyślnie - w każdym przypadku z 5.380.000 akcji i 5.380.000 ważnych głosów stanowiących 70,33% w kapitale zakładowym Spółki. Brak było głosów wstrzymujacych się oraz przeciwnych. Nie zgłoszono także sprzeciwów do podjętych uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Szumlas – Prezes Zarządu

Pobierz dokument cct-uchwaly-podjte-przez-zwz-2016-07-07.pdf (244.68 kB)