cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2016

2016.05.17
EBI 9/2016 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok

Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego jednostkowego Spółki za 2015 rok. Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 2/2016 opublikowanym w dniu 19 stycznia 2016 r. pierwotny termin publikacji w/w raportu przypadał na 20 maja 2016 r. Nowy termin publikacji raportu rocznego jednostkowego Spółki za 2015 rok ulega opóźnieniu i zostaje ustalony na dzień 27 maja 2016 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Szumlas – Prezes Zarządu