cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2016

2016.03.07
EBI 7/2016 - Zmiany w Zarządzie Spółki

Zarząd Call Center Tools S.A. powziął informację, iż na posiedzeniu w dniu 5 marca 2016 r. Rada Nadzorcza działając na podstawie par. 13 ust. 2 statutu Spółki, powołała w skład zarządu Emitenta Pana Andrzeja Szumlasa powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 8 marca br. Okres trwania kadencji powołanego Członka Zarządu zgodnie z par. 13 ust. 3 statutu Spółki będzie trwał do końca bieżącej kadencji, tj. do dnia 15 stycznia 2017 roku.

Pan Andrzej Szumlas jest związany z rynkiem telekomunikacyjnym od przeszło 14 lat. W latach 2002-2004 odpowiadał za utrzymanie klientów z sektora MSP w Polskiej Telefonii Cyfrowej (obecnie T-Mobile), w latach 2005-2010 zarządzał działem telekomunikacji (ponad 16,6 tys. telefonów komórkowych, ponad 1.500 linii stacjonarnych w 250 biurach w kraju), na rzecz Provident Polska S.A. W tym czasie prowadził także wiele nowatorskich i strategicznych dla tej firmy projektów z zakresu telekomunikacji i IT. Opracował i wdrożył z sukcesem pierwszej w Polsce i Europie infolinii zbudowanej w oparciu o GSM. Tworzył i nadzorował wdrożeniem dwóch dużych Call Centers (ponad 400 stanowisk) w oparciu o systemy Altitude i Avaya, oraz Contactis i Alcatel. Po 2005 roku współwłaściciel i współtwórca największego i najprężniej rozwijającego się na południu Polski Call Center, Universal Agent S.A. (obecnie część grupy DataContact). Od 2010 roku związany z Call Center Tools S.A. współtwórca oferty Spółki oraz jeden ze znaczących akcjonariuszy. Pan Andrzej Szumlas posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlowej w Pułtusku kierunku Polityka Bezpieczeństwa Państwa.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Andrzej Szumlas nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza działając na podstawie par. 13 ust. 2 statutu Spółki odwołała ze składu zarządu Panią Annę Kosiorek-Czajkę z upływem dnia 7 marca br. Rada wyraża uznanie dla dotychczasowych osiągnięć Pani Anny Kosiorek-Czajki i dziękuje za dotychczasową współpracę.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek Czajka – Prezes Zarządu