cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2016

2016.01.19
EBI 2/2016 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2016 będą przekazywane w następujących terminach:

12.02.2016 - Raport okresowy kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2015 r.
13.05.2016 - Raport okresowy kwartalny jednostkowy za I kwartał 2016 r.
20.05.2016 - Raport okresowy roczny jednostkowy za 2015 r.
12.08.2016 - Raport okresowy kwartalny jednostkowy za II kwartał 2016 r.
14.11.2016 - Raport okresowy kwartalny jednostkowy za III kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Prezes Zarządu