cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2015

2015.07.10
ESPI 7/2015 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 10.07.2015 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. (dalej jako "Spółka"), wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy (w załączeniu) posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 10.07.2015 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu  

Pobierz dokument cct_wykaz_akcjonariuszy_5proc_wza_10-07-2015.pdf (223.31 kB)