cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2015

2015.03.05
EBI 6/2015 - Drugie ogłoszenie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną

Zarząd Call Center Tools S.A., działając w trybie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza i drugi raz zawiadamia o zamiarze połączenia Call Center Tools S.A. ze spółką w 100% zależną od Emitenta, IPOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Połączenie).

Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządami Call Center Tools S.A. oraz IPOM Sp. z o.o. i podpisany w dniu 29 stycznia 2015 roku, został ogłoszony w trybie art. 500 § 2 Kodeksu spółek handlowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 23/2015 (4654), pozycja 1354 (dalej: Plan Połączenia).

O podjęciu decyzji o Połączeniu Zarząd Call Center Tools S.A. informował w raporcie bieżącym nr 2/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. Pierwsze ogłoszenie o zamiarze Połączenia, w trybie 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z załączonym Planem Połączenia, zostało dokonane za pośrednictwem raportu nr 3/2015 z dnia 13 lutego 2015 r.

Emitent przypomina, że akcjonariusze Call Center Tools S.A. mogą zapoznawać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych od dnia 13.02.2015 r. do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia spółki, zwołanego na dzień 20.03.2015 r., w każdym dniu roboczym, w godz. od 10.00 do 15.00, w Warszawie przy ul. Żelaznej 54.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu