cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2015

2015.02.13
EBI 3/2015 - Pierwsze ogłoszenie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną

Zarząd Call Center Tools S.A. niniejszym ogłasza i pierwszy raz zawiadamia o zamiarze połączenia Call Center Tools S.A. ze spółką w 100% zależną od Emitenta, IPOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządami Call Center Tools S.A. oraz IPOM Sp. z o.o. i podpisany w dniu 29 stycznia 2015 roku, ogłoszony w trybie art. 500 § 2 Kodeksu spółek handlowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 23/2015 (4654), pozycja 1354 (dalej: Plan Połączenia).

O podjęciu decyzji o ww. połączeniu Zarząd Call Center Tools S.A. informował w raporcie bieżącym nr 2/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku.

Zarząd jednocześnie niniejszym informuje, iż załącznik numer 4 do Planu Połączenia zawierają wybrane dane finansowe Emitenta za IV kwartały 2014 roku, z zastrzeżeniem, że dane te nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta, natomiast procedura połączenia spółek, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wymaga ujawnienia tych danych.

Zarząd Call Center Tools S.A. działając w trybie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółek: Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie i IPOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Akcjonariusze Call Center Tools S.A. mogą zapoznawać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych od dnia 13.02.2015 r. do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia spółki, w każdym dniu roboczym, w godz. od 10.00 do 15.00, w Warszawie przy ul. Żelaznej 54.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu

Pobierz dokument plan-polaczenia-cct-ipom.pdf (55.03 kB)
Pobierz dokument plan-polaczenia-cct-ipom-projekt-uchwaly-nwz-cct-zalacznik-1.pdf (41.34 kB)
Pobierz dokument plan-polaczenia-cct-ipom-projekt-uchwaly-nzw-ipom-zalacznik-2.pdf (41.3 kB)
Pobierz dokument plan-polaczenia-cct-ipom-ustalenie-wartosci-majatku-zalacznik-3.pdf (45.46 kB)
Pobierz dokument plan-polaczenia-cct-ipom-oswiadczenie-o-stanie-ksigowym-ipom-zalacznik-4.pdf (28.27 kB)
Pobierz dokument plan-polaczenia-cct-ipom-oswiadczenie-o-stanie-ksigowym-cct-zalacznik-4.pdf (30.29 kB)