cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2015

2015.01.23
EBI 1/2015 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2015 będą przekazywane w następujących terminach:

16.02.2015 - Raport okresowy kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2014 r.

11.05.2015 - Raport okresowy kwartalny jednostkowy za I kwartał 2015 r.

25.05.2015 - Raport okresowy roczny jednostkowy za 2014 r.

10.08.2015 - Raport okresowy kwartalny jednostkowy za II kwartał 2015 r.

16.11.2015 - Raport okresowy kwartalny jednostkowy za III kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu