cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2015

Data Nr raportu Tytuł
2015.12.23 EBI 18/2015 Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.12.2015 r.
2015.12.23 ESPI 9/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 23.12.2015 r.
2015.11.25 EBI 17/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 23 grudnia 2015 r.
2015.11.25 ESPI 8/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 23 grudnia 2015 r.
2015.07.11 EBI 14/2015 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.07.2015 r.
2015.07.10 ESPI 7/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 10.07.2015 r.
2015.07.09 EBI 13/2015 Rejestracja zmian w KRS, rejestracja połączenia
2015.06.11 ESPI 6/2015 Korekta ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A.
2015.06.11 EBI 12/2015 Korekta ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A.
2015.06.11 EBI 11/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 10 lipca 2015 r.
2015.06.11 ESPI 5/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 10 lipca 2015 r.
2015.03.21 ESPI 4/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 30.03.2015 r.
2015.03.21 EBI 8/2015 Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20.03.2015 r.
2015.03.19 EBI 7/2015 Wybór biegłego rewidenta
2015.03.05 ESPI 3/2015 Drugie ogłoszenie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną
2015.03.05 EBI 6/2015 Drugie ogłoszenie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną
2015.02.22 EBI 5/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 20.03.2015 r.
2015.02.19 ESPI 2/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 20.03.2015 r.
2015.02.13 ESPI 1/2015 Pierwsze ogłoszenie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną
2015.02.13 EBI 3/2015 Pierwsze ogłoszenie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną
2015.01.29 EBI 2/2015 Zamiar połączenia ze spółka zależną
2015.01.23 EBI 1/2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.