cctools

Wzrost poprzez specjalizacje

Raporty bieżące, 2014

2014.09.16
EBI 27/2014 - Animator Rynku
Zarząd Call Center Tools S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o współpracy z nowym podmiotem wykonującym zadania Animatora Rynku dla akcji Emitenta, którym został Dom Maklerski BDM S.A. W związku z powyższym, zadania Animatora Rynku pełnią obecnie dla Spółki dwa podmioty, dotychczasowy - Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. oraz nowy - Dom Maklerski BDM S.A. Współpraca z dwoma Animatorami ma charakter przejściowy i związana jest z działaniami Zarządu w zakresie poprawy płynności akcji Emitenta na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: §3 ust.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu